010 – 82 019 15 info@nevaco.nl

Condenspotten

Condenspotten zijn essentiële componenten in condensaatsystemen die worden gebruikt om condensaat, dat ontstaat als gevolg van het condenseren van stoom in een stoomsysteem, af te voeren. Ze spelen een cruciale rol bij het verwijderen van condensaat uit stoomleidingen, warmtewisselaars en andere apparatuur, waardoor het systeem efficiënt kan blijven werken.

Er zijn verschillende soorten condenspotten, elk met zijn eigen ontwerp en toepassingen:

Vlottercondenspot: Deze condenspot maakt gebruik van een vlottermechanisme om condensaat af te voeren. Wanneer het condensaatniveau stijgt, stijgt ook de vlotter, waardoor een ventiel wordt geopend dat het condensaat afvoert. Wanneer het niveau daalt, sluit de vlotter het ventiel.

Thermostatische condenspot: Deze condenspot maakt gebruik van temperatuurverschillen om condensaat af te voeren. Wanneer de temperatuur van het condensaat afneemt, krimpt een bimetaalstrip of expansie-element, waardoor een ventiel wordt geopend en het condensaat wordt afgevoerd. Zodra de temperatuur stijgt, zet het element uit en sluit het ventiel.

Thermodynamische condenspot: Dit type condenspot maakt gebruik van het verschil in stroomsnelheid en druk tussen stoom en condensaat om condensaat af te voeren. Het heeft een ventiel dat opent wanneer de stroomsnelheid van de stoom afneemt, waardoor het condensaat kan worden afgevoerd. Wanneer de stroomsnelheid toeneemt, sluit het ventiel om stoomverlies te minimaliseren.

Naast standaard thermodynamische en vlottercondenspotten, zijn er ook speciale condenspotten die zijn ontworpen voor specifieke toepassingen of om te voldoen aan speciale vereisten van condens systemen. Bijvoorbeeld voor grotere capaciteit, hogere drukklassen of materialen van hogere kwaliteit omvatten, afhankelijk van de behoeften. Maar denk ook aan verzamelaars of pompende uitvoeringen.

De keuze voor het type condenspot hangt af van factoren zoals de toepassing, de druk en temperatuur van het systeem, evenals de vereiste afvoercapaciteit. Het juiste gebruik van condenspotten is essentieel voor de efficiëntie en betrouwbaarheid van condensaatsystemen.

De complete serie :

ARI CONA® COMPACT DISCHARGE THERMOSTATIC. THERMODYNAMIC. MECHANICAL

ARI CONA S, SC-plus vlottercondenspot

Voor grote drukschommelingen en condensaatbelasting – onmiddellijke ontlading zonder temperatuurverlies. Directe afvoer zonder temperatuurverlies. Voor afvoer van condensaat bij kooktemperatuur.

ARI CONALIFT mechanische pompende vlottercondenspot

Veelzijdig en energiezuinig – voor optimale condensaat opvang en retour.

ARI CONA P pomp vlottercondenspot

Voor continue regeling van stoomgebruikers zonder problemen bij onderdruk. Werkt als een conventionele vlotter condenspot als het drukverschil positief is.

ARI CONA TD Thermodynamische condenspot

Klein, praktisch, ongevoelig voor omgevingscondities voor afvoer van condensaat dichtbij verzadigingstemperatuur.

ARI CONA B bimetalen condenspot

Voor condensaatafvoer in stoomsystemen.Extra hoge prestaties met nauwkeurige regeling

ARI CONA M Diaphragm thermostatische condenspot

Voor condensaatafvoer in stoomsystemen. Gerichte condensaatonderkoeling voor hoog energie gebruik en minimalisatie van flashstoom (als gevolg van ophoping van condensaat).

ARI CONA ALL-IN one complete

Gepatenteerd – Geïntegreerd systeem bestaat uit een condenspot, stopklep, zeef, terugslagklep en aftapkraan! Tot 80% reductie in leidingaansluitingen.

ARI CODI Verzamelaar / Verdeler

Verzamelt en verdeelt condensaat, stoom en vloeistoffen. Minimaal laswerk, kortere montagetijd & snel opstarten.

We zijn bereikbaar:

Handelsweg 85, 2988 DB Ridderkerk
info@nevaco.nl